Pintura per construcció a Barcelona

A la nostra empresa a Barcelona de pintura per construcció apliquem diferents pintures protectores i emprimacions

A Santiga Color oferim un servei auxiliar per les empreses d'obres i reformes. Com professionals de la pintura per construcció a Barcelona, ens encarreguem de donar color i protecció a diferents elements constructius, tant per interior com per exterior. Garantim els millors acabats, tant estèticament com funcional, amb resultats duradors i eficaços. Amb la qualitat com a màxim referent en tots els treballs que realitzem.

Barcelona pintor industrial

Serveis de pintura per construcció

  • Remateria variada: careners, coronacions, canalons, canaló, cantonades...
  • Perfileria
  • Façanes de xapa miniona, grecada
  • Gelosies deploye, venecianes
  • Reixes i columnes tipus paddel
  • Tancaments tipus jansen, alumini...
  • Portes de reixa, de xapa
  • Lames solars orientables

 

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS